დიეტა, რომელიც წვავს ცხიმებს და სისხლში შაქრის დონეს აქვეითებს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Diet, that burns fat and reduces blood sugar levels

<span lang =დიეტა, რომელიც წვავს ცხიმებს და სისხლში შაქრის დონეს აქვეითებს" />
Other News

maghaltskhimiani diet and dabalnakhshirtsqlovani – LCHF: to become happy – It burns fat diet. Low Carb High Fat – means “fewer carbohydrates and a lot of fat”. should eat foods rich in protein and fiber and less sugar lipid, Starch. The diet was developed in Sweden, and then spread around the world. Importantly, that you are not hungry. blood sugar levels are stabilized.

Go to the menu. Do not be afraid, If you eat a lot at the beginning of. After some time to re-adjust the body and reducing ulupasa.

to eat:

1. Meat, Fish, Poultry, sea ​​Products.
2. Egg.

3. bacon, ham, Ham'moth, “Sala”.
4. sausage and sausage – High quality, Starch that is not saturated.
5. cream 30-40 Oil.
6. sour cream – The oily.
7. Most fat cottage cheese.
8. cool cheese (Oily), Soft French and Italian – gorgonzola, Bree, kamamberi, Mozzarella.
9. all greasy,

But sugar sauce.
10. Avocados.
11. Vegetables, which grows above ground: tomato, Cucumbers, pepper, cabbage, Broccoli, zucchini, eggplant, Spinach, bean, Lettuce and herbs.
12. olive.
13. turnips.
14. Lima and lime.
15. Mushrooms.
16. tofu.
17. butter.
18. oil. Especially, Omega-6 for the rich: coconut, Flax, Olive.
19. Seeds: booted, Flax, sesame.
20. carbonated and non-carbonated water, Tea and Coffee, All without sugar and cream.

What to get reduced

1. berries, It is better to sour.
2. nut.
3. Pumpkin.
4. Natural sugar mediums: stevia.
5. Dry wine.
6. vodka, whisky, Gin, Brandy, Rome, tequila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked