გამოცემა thrillist-მა ქართული სამზარეულო ევროპის 48 სამზარეულოს შორის მეოთხე ადგილზე დაასახელა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Georgian cuisine European edition was thrillist- 48 the fourth place in the kitchen

<span lang =გამოცემა thrillist-მა ქართული სამზარეულო ევროპის 48 სამზარეულოს შორის მეოთხე ადგილზე დაასახელა" />
Tourist News

American online edition thrillist- a Georgian cuisine European 48 the fourth place in the kitchen.

Best Kitchen status mastered Italian Kitchen, which is one of the most popular European cuisine. Italy is famous for its flour, With dishes prepared from fish and seafood. Most dishes are prepared quickly and new products are used for this.

Second place went to French cuisine, where the main part of the cooking wine and cheese. French cuisine is known for delicious desserts and dishes of regional variations.

Third place in the Spanish cuisine – its diversity. Spanish dishes are prepared with olive oil. These dishes are often simple, However, – nutritious.

Three kitchen comes after Georgian. Here, What edition of Georgia: “Georgia is Europe, Central and East Asia at the crossroads of the ancient route. That's why, This place is very rich in spices and sharp, However dabansebuli taste”.

The article states, One of the most popular dish is the Georgian khachapuri. Also popular dishes: Dip, Kuchmachi chakhokhbili etc.. The first five of the best kitchens in Germany plays, which is remarkable for meat dishes, With beer and cool spirits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked