„ბანკი ქართუ“ განცხადებას ავრცელებს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

"The bank" has released a statement

<span lang =„ბანკი ქართუ“ განცხადებას ავრცელებს" />
Business News

"Bank", "Rustavi 2" is going to sue. The statement "The bank" has been released.

"Bank" by the text of the statement:

„ბან­კი ქარ­თუ“ ეხ­მი­ა­ნე­ბა 2019 year 9 March, "Rustavi 2" and "Saturday Courier" spread false information about the bank's involvement in the money laundering.

„ბან­კი ქარ­თუ“, its business relationship with clients, completely fails to accomplish the applicable legislation, including Anti Money Laundering Promotion of legal requirements and obligations.

"Rustavi 2" report given to the person, Gary shalelashvil connection, We would like to clarify to the public, Gary is a citizen of the shalelashvili, რო­მელ­საც 2013 წლი­დან ბან­კში ჰქონ­და გახ­სნი­ლი ან­გა­რი­ში (Gary shalelashvils account the public had of the other commercial banks). ამას­თან, opening an account at the time there was no information (neither the public nor the space available in a searchable database) Gary on shalelashvil, რო­გორც რა­ი­მე მა­ქი­ნა­ცი­ურ გა­რი­გე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე/ბრალ­დე­ბულ პირ­ზე. Gary shalelashvili worked abroad, More information about the activities of a comprehensive study of this adznelebda.

2014 December shalelashvilma Gary expressed his desire, Other bank issued the loan to cover the purchase of the asset repossessed one. this asset, რო­გორც ბან­კის არაპრო­ფი­ლუ­რი აქ­ტი­ვის, operatively disposed had a commitment from the National Bank Regulation. The agreement was made between the bank and the asset is sold at market price. If you are interested in selling the property in the same bank would enter into a transaction interested in other pirtana.

Gary towards shalelashvilis 2015 year 21 ივ­ლისს, That's it from the above-mentioned asset repossession 6 More than a month after the deadline, was charged with a variety of financial crime and the information placed in the public domain (see. ამე­რი­კის ფა­სი­ა­ნი ქა­ღალ­დე­ბის კო­მი­სი­ის (SEC) Web page: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-152.html , ასე­ვე ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო პრო­კუ­რო­რის ბრი­ფინ­გი: https://www.youtube.com/watch?v=U1APuESKVgI&t=38s ). აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, სა­ჯა­როდ გან­თავ­სე­ბის შემ­დგომ, 2015 year 4 აგ­ვის­ტოს, ცნო­ბი­ლი გახ­და „ბან­კი ქარ­თუს­თვის“, რა­ზეც სა­ქარ­თვე­ლოს ფი­ნან­სუ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხურს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით ვაც­ნო­ბეთ 2015 year 7 აგ­ვის­ტოს, 2015 year 10 August and 2015 year 12 აგ­ვის­ტოს, Other sources of information and reference details.

2015 year 12 August has also petitioned the prosecutor's office and informed of possible crimes. სწო­რედ პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში „ბან­კი ქარ­თუს“ გან­ცხა­დე­ბის შე­ტა­ნის შემ­დეგ, სა­სა­მარ­თლოს გან­ჩი­ნე­ბე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, 2015 August was carried out investigative actions, documentation and information from the bank accounts of individuals and the investigation process;.

ბან­კის კა­ნონ­შე­სა­ბა­მი­სი, consistent and timely action became possible financial fraud against the persons involved in the conduct of investigative activities promptly, It excludes any form of money laundering in the Bank's involvement in the correctness of the information.

"Bank" calls on everyone to refrain from infringing the bank's reputation, unverified and untrue facts from spreading. Such false allegations are a serious effect on the bank's reputation and its relationship with partner organizations.

"Bank" intends to appeal the court's "Saturday Courier" the defamatory allegations, Court proceedings to be carried out through the bank's business reputation, ასე­ვე დად­გეს ცი­ლისმწა­მებ­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი პი­რე­ბის სა­მო­ქა­ლა­ქო პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კი­თხი“, – the "Bank" a statement released by the.

Source:ambebi.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked