ბათუმის ხიბლი – ზღვა, ფასები და სიახლეები აჭარაში | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Batumi charm – Sea, and prices in the News

<span lang =ბათუმის ხიბლი – ზღვა, ფასები და სიახლეები აჭარაში" />
Tourist News

“სე­ზო­ნის გახ­სნა” სრუ­ლი­ად ამო­ვი­ღეთ ჩვე­ნი ლექ­სი­კო­ნი­დან: აჭა­რა­ში სე­ზო­ნი იხ­სნე­ბა 1- January and 31 დე­კემ­ბერს 12 სა­ათ­ზე იხუ­რე­ბა…” – He said the Tourism Department Vazha Diasamidze.

მარ­თლაც, მი­სა­სალ­მე­ბე­ლია, that in order to arrive to people not only in the summer, but at any time to find an excuse, მაგ­რამ მა­ინც ვი­ტყვი – in the season gathers momentum, and the city has been visited by many tourists. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, a few days, “ღრუბ­ლი­ა­ნობს”, პლაჟ­ზე ხში­რად, insertion needle is left in place.

Those who have traveled so far to travel for leisure and only now planning to leave, They are probably most interested in the prices. შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, the range is quite large. და­ვი­წყოთ ყვე­ლა­ზე ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ვა­რი­ან­ტით: hotel for holiday homes in a day- ღა­მე­ში 40- from 100 ლა­რამ­დე და­გიჯ­დე­ბათ. Here, The minimum price for a bed in a private home 10 ლა­რია. As for food – nothing to tell, If the note, რომ ფე­შე­ნე­ბე­ლურ რეს­ტორ­ნებ­ში სა­დი­ლო­ბა ძვი­რი ღირს და მა­სობ­რივ დამ­სვე­ნე­ბელსნაკ­ლე­ბად იზი­დავს”, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი კა­ფე­ე­ბი კი შე­და­რე­ბით ია­ფია. კი­დევ უფროიო­ლად გა­მოხ­ვალთ”, თუ გა­ირ­ჯე­ბით და თა­ვად მო­ამ­ზა­დებთ სა­დილს. ბა­ზარ­ში პრო­დუქ­ტი არც ისე ძვი­რია და ამ ხერ­ხით საკ­მაო ეკო­ნო­მი­ის გა­კე­თე­ბა­საც შეძ­ლებთ. არი­ან ისე­თე­ბიც, ვინც არც სას­ტუმ­როს აკი­თხავს და არც კერ­ძო ბი­ნას ქი­რა­ობს: ქა­ლაქ­ში ხში­რად ნა­ხავთ კა­რავ­მო­კი­დე­ბულ უცხო­ე­ლებს, რომ­ლე­ბიც ბი­ნის ფულს ზო­გა­ვენ; The last time the Georgians did not refuse, and if you live in a tent and sleeping bag to sleep does not create discomfort, და­ზო­გი­ლი თან­ხით გა­სარ­თო­ბი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­თაც ისი­ა­მოვ­ნებთ. In this regard,, ალ­ბათ და­მერ­წმუ­ნე­ბით, in the case of not urigodaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked