ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­საც 6 წელი 1-ელ იან­ვრამ­დე შე­უს­რულ­დე­ბათ, შე­საძ­ლოა, პირ­ველ კლას­ში მი­ი­ღონ | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­საც 6 1-Year until January, შე­საძ­ლოა, პირ­ველ კლას­ში მი­ი­ღონ

<span lang =ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­საც 6 წელი 1-ელ იან­ვრამ­დე შე­უს­რულ­დე­ბათ, შე­საძ­ლოა, პირ­ველ კლას­ში მი­ი­ღონ" />
Other News

ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­საც 6 1-Year until January, შე­საძ­ლოა, პირ­ველ კლას­ში მი­ი­ღონ. The legislative body of the petition is filed. ინი­ცი­ა­ტი­ვა 402 is submitted by the citizen.

Parliament's Bureau will review the petition, გა­ნათ­ლე­ბის, Science and Culture Committee of.

ვი­თხოვთ, შე­ვი­დეს ცვლი­ლე­ბა „ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­ში, კერ­ძოდ, The school's children accepted, რო­მელ­თაც 31 დე­კემ­ბრის ჩათ­ვლით შე­უს­რულ­დე­ბათ 6 Year. and / or individual to receive a, determining a child's educational needs and its evaluation, გა­მოც­დის/გა­სა­უბ­რე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე. მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, which does not allow exceptions, უამ­რა­ვი ბავ­შვის უფ­ლე­ბე­ბი იზღუ­დე­ბა,“ –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked