აშშ-ში ანტიბაქტერიული საპონი აკრძალეს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

The US banned antibacterial soap

<span lang =აშშ-ში ანტიბაქტერიული საპონი აკრძალეს" />
Science News

the United States banned antibacterial soap. The US Food and drugs control department (FDA) Antibacterial soap and body gel stock banned, Because many of the components of a long-term and regular use is not safe and effective at the same time.

Constructors 19 substance, Among the more popular means of which the antibacterial triclosan and components triklokarbania. ჯერჯერობით აკრძალულია მხოლოდ საპნისა და შხაპის გელის რეალიზაცია, antibacterial hand disinfectant fluids and napkins are not talking.

State Expert Center (Center for Drug Evaluation and Research) Janet explained head vudkokis, buyers

are concerned, that antibacterial soap, usually with soap and water compared with the, more effectively cope with the growth of bacteria. თუმცა ეს ფაქტი მეცნიერულად ვერ დასტურდება. In fact, some antibacterial component can harm the body even bring.

producers, To change the recipe ingredients and prohibited the removal of one-year period were. turn, Manufacturers plan to conduct additional research, antibacterial agents which confirm the efficacy and safety.

Scientific publications said, that triclosan-containing soap regular applications may lead to drug resistance of bacteria to spread. it, Antibacterial soap is more useful for health, than usual, can not be scientifically validated.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked