არაბი ქმრები ცოლებს მობილური აპლიკაციის საშუალებით უთვალთვალებენ – Google და Apple სკანდალში ეხვევიან | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Arab husbands wives mobile application being watched – Google and Apple scandal around

<span lang =არაბი ქმრები ცოლებს მობილური აპლიკაციის საშუალებით უთვალთვალებენ – Google და Apple სკანდალში ეხვევიან" />
Culture

Saudi Arabia Apple and Google to allow men, და­ა­ინ­სტა­ლი­რონ მო­ბი­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცია, through which the wives and daughters learn about the whereabouts, ინ­ფორ­მა­ცი­ას NPRავ­რცე­ლებს.

აპ­ლი­კა­ცია სა­ხელ­წო­დე­ბით Absher ეროვ­ნულ­მა სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრმა შექ­მნა, Saudi Arabia, which is a project of the Ministry of the Interior.

სა­უ­დის არა­ბეთ­ში ქა­ლე­ბის უფ­ლე­ბე­ბი უკი­დუ­რე­სად შე­ზღუ­დუ­ლია, ცხა­დია, do not have the freedom to travel. მა­გა­ლი­თად, Human Rights Watch-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, If a woman wants to leave the country, სჭირ­დე­ბა მა­მის, or a husband's permission.

აპ­ლი­კა­ცია Absher მა­მა­კა­ცებს ქა­ლე­ბის თვალ­თვალს უმარ­ტი­ვებს, As human rights concern.

"The application is designed for men. very humiliating and insulting to women, რად­გან მა­მა­კა­ცებს ეძ­ლე­ვათ სა­შუ­ა­ლე­ბა, სრუ­ლად აკონ­ტრო­ლონ ქა­ლე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბა,“ – აღ­ნიშ­ნავს Human Rights Watch-ის მკვლე­ვა­რი როტ­ნა ბე­გუ­მი.

უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლებ­მა წე­რი­ლით მი­მარ­თეს ორი­ვე კომ­პა­ნი­ას, Do not give users access to the application.

Apple- and Google-'s inconsistent application of various monitoring systems. რო­გორც ბე­გუ­მი ამ­ბობს, Apple წი­ნას­წარ გა­ნი­ხი­ლავს პროგ­რა­მას, Google even acts on the basis of user reports of violence. უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი მი­იჩ­ნევს, That it is necessary to pre-check all applications, which is created by the government, გან­სა­კუთ­რე­ბით – If the government's repressive regime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked