აკაკი ჩარგეიშვილი „თიბისი ბანკის“ საქმეზე: რაც ეს საკითხი საჯარო განხილვის საგანი გახდა, უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გაჩნდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Akaki Chargeishvili "Bank" case: This issue has become a subject of public discussion, More questions have arisen

<span lang =აკაკი ჩარგეიშვილი „თიბისი ბანკის“ საქმეზე: რაც ეს საკითხი საჯარო განხილვის საგანი გახდა, უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გაჩნდა" />
Business News

business Law Specialist Akaki Chargeishvili "Bank" and commented on the case notes, After that it became a matter of public discussion, More questions have arisen.

He explained, Contradictory information on the case released. In particular, The National Bank 2007-2008 in this case the two companies on the list. Among these companies happened to money laundering. According to, This has raised a lot of questions. between them, If the founders of this money was spent to increase the authorized capital of the bank, Then the National Bank or the pretenders must publish the decision of the share capital increase of saaaktsio.

Business law, another important issue is the focus of. Constructors, National Bank's inquiry and oversight. Chargeishvili explained, functional, This part applies to both at the same time the National Bank, Financial Supervisory Service also in terms of money-laundering.

Besides, National Bank and the demand required by the applicable Georgian legislation provides, Check out the banks every year audtoruli. Without bank accounts can not be approved. Besides, Banks have an obligation, the quarterly publication of the Banking and Summary.

"Therefore, There is a big question mark, Who was the auditing company, who 2008 audit conducted in? Therefore, Judgments, in which the accounting periods from the signed, excavate, Where is reflected in the auditors' report, and why she did not at the time reacted? saintereroa, Who was the auditing company, who hid it? In this case we are dealing with more serious crimes? available,The pretenders have not committed any crime, the presumption of innocence does not violate, But in order to make a correct assessment done all the attendant result is more important, than the fact, If this fact had occurred "-notes Chargeishvili.

He explained, Also interesting, Then the company, the bank has conducted the audit firm, What recommendations are issued and how it was eliminated in the following years.

As "Kommersant" researched information, 2008 in the "bank" audit of the international auditing company PwC has conducted. Company to "Kommersant" comments on the subject do not.

As is known, Mr. Khazaradze and Badri Japaridze Parliament today, Sector Economy and Economic Policy Committee took part in the. Parliament came to the National Bank of Georgia, Koba Gvenetadze.

According to the agenda, The first issue concerns the new regulations imposed by the National Bank, and the second – "TBC Bank" related processes.

National Bank President's speech, Despite severe opposition protest, the Sector Economy and Economic Policy Committee of the Agricultural Roman voting on the issue put to a meeting behind closed doors, what "Georgian Dream" members supported. As a result of the session was closed, However, neither closed last. Accordingly, The hearing was canceled. Roman said Kakulia, TBC-'s a matter of public discussion may, be dangerous.

It should be noted, the Budget and Finance Committee has made and said Mr. Kovzanadze, "My offer is valid – Mr. Badri Japaridze, and I can listen Khazaradze,“ . Kovzanadze explained, The committee may discuss the issue be propersionaluri, while listening to the date and format of negotiation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked